Sectia imprumut adulti

– dispune de un fond de peste 72.940 volume, cu 1/5 exemplare per titlu, asigurând împrumutul la domiciliu pe baza fişei contract a cititorului ;

– oferă cărţi din toate domeniile cunoaşterii de largă circulatie, cu accent pe bibliografia şcolara pentru clasele IX – XII ;

– asigură împrumutul la domiciliu a maximum 3 volume pe o perioadă de 14 zile, cu posibilitatea prelungirii acestui termen ;

– asigură rezervarea unor titluri care nu sunt disponibile în momentul solicitării precum si onorarea, în limita posibilităţilor a unor titluri care nu există în colecţiile bibliotecii prin achiziţie, împrumut interbibliotecar ;

– completează catalogul alfabetic la titlu ;

– organizează expoziţii tematice, vitrine cu noutăţi şi acţiuni culturale.

Adresa: Ştefan cel Mare Nr. 14

Telefon: 0246211929