Sala de lectura

– oferă peste 85.302 de volume din cele mai variate domenii ale cunoaşterii, organizate sistematico-alfabetic ;

– deţine fondul de referintă al bibliotecii completat curent si retroactiv, cărtile consultându-se în incinta instituţiei ;

– eliberează permisul de intrare pentru cititori, valabil 5 ani ;

– completează bibliografia locală şi oferă bibliografii tematice la cerere ;

– asigură accesul la baza de date informatizată a bibliotecii, cu sprijinul bibliotecarului ;

– asigură consultarea informaţiilor privitoare la fondul de carte prin cataloagele tradiţionale : catalogul alfabetic, sistematic ;

– inregistrează peste 50 de abonamente anual ;

– organizează expoziţii tematice si acţiuni, conform calendarului manifestărilor culturale.

Adresa: Sos. Bucureşti Nr.53

Telefon / Fax: 0246212346