Pregătire profesională bibliotecari

Biblioteca Județeană ”I.A. Bassarabescu” a organizat cursul de biblioteconomie pentru atestare modulul 1 și 2, la sediul bibliotecii județene, între 2019 și 2021. La cursuri au participat 20 de bibliotecari din care 13 de la bibliotecile comunale.

După terminarea cursurilor participanții au primit certificat de calificare profesională recunoscut la nivel național.