Politica de confidențialitate

Stimați utilizatori, din 25 mai 2018 se aplică Regulamentul U.E 679/2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, menționăm că această prelucrare se face în temei legal, conform Art. 6, aln.1, lit. b din Regulamentul U.E 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal(GDPR). Conform acestui articol, prelucrarea datelor este legala atunci când: ” prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”.  Conform Art. 13 din Regulamentul UE 679/2016-GDPR, biblioteca emite către utilizator, o Notă de informare, în care sunt precizate identitatea și datele de contact ale operatorului, scopurile în care sunt prelucrate datele și temeiul juridic al prelucrării, perioada de stocare a datelor, drepturile persoanei vizate, …

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR 

Pentru mai multe informaţii vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter  Personal  cu  adresa  în  Strada  Olari  nr. 32,  sector 2,  Bucureşti,  tel: (021).252.58.88,  fax: (021).252.57.57  Website: http://www.dataprotection.ro.