CONFERINȚA NAȚIONALĂ ANBPR CU TEMA „BIBLIOTECA PUBLICĂ, PROMOTOR AL EDUCAȚIEI ADULȚILOR ȘI PARTENER STRATEGIC ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ, CU IMPACT DECISIV ÎN COMUNITATE”

17-19 mai 2022

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România și Biblioteca Națională a României, a organizat Conferința Națională cu tema „Biblioteca publică, promotor al educației adulților și partener strategic în dezvoltarea durabilă, cu impact decisiv în comunitate”, în perioada 17-19 mai 2022, în stațiunea Parâng, municipiul Petroșani, Hotel Rusu.

Tema Conferinței s-a circumscris preocupărilor constante ale ANBPR și ale bibliotecilor membre de a proiecta și livra cursuri pentru comunitate, care să acopere cele mai variate nevoi de informare, documentare, pregătire profesională și petrecere creativă a timpului liber. De asemenea, Conferința a cuprins o secțiune distinctă cu titlul „Contabilitatea și utilizarea resurselor bugetare în cadrul bibliotecilor publice”, dedicată reprezentanților compartimentelor financiar-contabile.

Biblioteca Județeană „I.A Bassarabescu” Giurgiu a fost reprezentată de Daniela Bardan, manager, Tălpeanu Tudora, contabil șef,  și Mihai Ionuț, bibliotecar.