Carti Audio Daisy si conventia de colaborare cu OSIM

CĂRŢI AUDIO DAISY PENTRU PERSOANE CU DEFICIENŢE DE VEDERE SAU CU DIFICULTĂŢI DE CITIRE

Ideea aparţine Fundaţiei Cartea Călătoare din Focşani, organizaţie non-profit care are ca principal scop facilitarea accesului la informaţie, educaţie şi angajare pentru persoanele cu deficienţe de vedere din România. Fundaţia activează de 20 ani, fiind promotorii multor proiecte de pionierat în România. Luând exemplul ţărilor  occidentale şi dorind să implementeze în întreaga ţară acest nou serviciu în conformitate cu prevederile Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, expuse în capitolul IV, articolul 65, alineat 2 (respectiv „Bibliotecile publice au obligaţia să înfiinţeze secţii cu carte în formate accesibile persoanelor cu deficienţe de vedere sau de citire”), Fundaţia cartea Călătoare ne-a cerut ajutorul pentru a extinde acest serviciu de lectură şi în judeţul nostru.

Cu bunăvoinţa Consiliului Judeţean Giurgiu care ne-a ajutat cu achiziţionarea a 2 aparate de tip Daisy şi a aproximativ 25 de titluri de cărţi înregistrate în format Daisy şi cu ajutorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Giurgiu, am reuşit să deschidem, în 2009,  acest nou serviciu pentru persoanele cu deficienţe de vedere şi să punem la dispoziţia viitorilor noştri utilizatori cele două aparate şi titlurile de cărţi achiziţionate.

În prezent numărul de titluri în format Daisy a crescut, biblioteca noastră îmbogăţindu-se cu încă 35 de titluri. Catalogul de materiale Daisy poate fi vizualizat pe site-ul instituţiei noastre.

Cărţile audio Daisy nu trebuie confundate cu cărţile audio, cunoscute sub numele de audio books-uri, apărute recente în librăriile din România. Audio  books-urile din comerţ conţin, de obicei, un rezumat al cărţilor tipărite, nu permit lectura selectivă, omiterea notelor de subsol şi lectura cu viteză variabilă.

Cititoarele Daisy permit lectura cărţilor audio aproape în aceleaşi condiţii în care o persoană cu vedere normală, citeşte o carte obişnuită. Aparatul permite saltul direct la un anumit capitol, la un anumit paragraf sau chiar la o pagină specificată. Cărţile înregistrate în format Daisy reproduc cu fidelitate structura cărţilor tipărite. Se poate mări viteza de lectură, fără a se altera timbrul lectorului, se pot insera în memoria aparatului mai multe semne de carte de către cititorii care vor dori să recitească anumite paragrafe, se pot ignora la cerere notele de subsol.

Aici puteti vizualiza:

1. CĂRȚI FORMAT DAISY ȘI AUDIO PENTRU PERSOANE CU DEFICIENȚĂ DE VEDERE

2. FUNDAŢIA CARTEA CĂLĂTOARE

În urma unei Convenţii de colaborare,
Biblioteca Judeţeană „I.A. Bassarabescu” Giurgiu pune la dispoziţia cititorilor săi documente editate de OSIM

Dorind ca materialele info-documentare, editate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, de mare impact pentru progresul ştiinţei, tehnicii şi culturii româneşti în spaţiul naţional şi internaţional, să fie preluate ca documente de bibliotecă, atât cele de tip clasic (buletinele editate), precum şi cele de tip multi-media sau electronice, din anul 2001 OSIM a lansat o Propunere de Colaborare cu bibliotecile publice cu scopul diseminării de informaţii din domeniul Protecţiei Proprietăţii Industriale.
La Convenţia de Colaborare au aderat bibliotecile judeţene din Oradea, Constanţa, Slatina, Satu-Mare, Sibiu, Timişoara, Iaşi, Vaslui, Vâlcea, Deva, Zalău, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Biblioteca Naţională a României, alte biblioteci universitare din ţară şi străinătate.
Pornind de la constatarea necesităţii formării unei legături info-documentare stabile şi dinamice, la data de 24 martie 2008, Biblioteca Judeţeană „I.A. Bassarabescu” Giurgiu, a semnat Convenţia de Colaborare cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu speranța unei colaborări fructuoase.
Consultarea documentelor editate de către OSIM şi puse la dispoziţia Bibliotecii Judeţene „I.A. Bassarabescu” Giurgiu, cum ar fi Buletin-Mărci, Buletin-Brevete, Buletin-Design, Buletinul Oficial de Proprietate Industrială – „Protecţia noilor soiuri de plante”, Revista Română de Proprietate Industrială, alte materiale promoţionale pot fi studiate la Sala de Lectură a instituţiei, sub îndrumarea responsabilului OSIM – bibliotecar Mirea Cristina.

Brosura OSIM