Biblioteca orășenească Mihăilești

1. Informații despre Bibliotecă

Nr. crt.
1. Denumirea oficială a bibliotecii

 

Biblioteca orășenească Mihăilești
2.   Date de contact
3. Nume director/ manager:

 

4. Nume persoană de contact (pentru CASIDRo): IONIȚĂ AURA
5. Adresa bibliotecii:

 

6. Telefon, fax:

 

0724967017
7. E-mail: bcmihailesti@yahoo.com
8. Website:

 

9. Facebook/ blog:

 

10 Programul de funcționare al bibliotecii: L-V  8:00-16:00

 

                                  

Biblioteca oferă servicii tradiționale + acces gratuit la internet pentru cititori (4 calculatoare).

Biblioteca a fost înființată în anul 1958 ca bibliotecă Comunală, iar din anul 1989 a devenit biblioteca orășenească, având sediu propriu adiacent sediului Primariei oraș Mihăilești

2. Colecțiile Bibliotecii:

Nr. crt.
1. Total documente

11.253 vol.

 2. Total documente colecții curente in format tipărit
din care: carte românească

14

carte străină
periodice românești
periodice străine
3. Total documente audio-video (CD, CD-ROM, vinil etc.)
4. Total documente colecții speciale (ex. carte veche, periodice vechi, manuscrise, partituri, hărți etc.)
5. Total documente electronice:

–          offline (CD-ROM; DVD-ROM)

–          online

–          digitizate