Biblioteca orășenească Bolintin Vale

1.  Informații despre Bibliotecă

Nr. crt.
1. Denumirea oficială a bibliotecii Biblioteca Bolintin Vale
2. Date de contact
3. Nume coordonator: Vasile GRIGORE
4. Nume persoană de contact (pentru CASIDRo): Steluţa NAE
5. Adresa bibliotecii: Strada Republicii nr. 2, Bolintin Vale, jud. Giurgiu
6. Telefon, fax: 0731544882
7. E-mail: bibliotecabolintin@protonmail.com culturabolintin@yahoo.com
8. Website:
9. Facebook/ blog: Biblioteca Bolintin
10 Programul de funcționare al bibliotecii: Luni – Vineri: 08:00 – 16:00

Sâmbăta – Duminica: la cerere, cu programare

 

         

         

Biblioteca oferă servicii tradiționale + acces gratuit la internet pentru cititori (1 calculator).

Biblioteca publică comunală din Bolintin Vale a fost înființată în august 1948 printr-o donaţie de 220 de cărţi din literatura rusă şi sovietică provenită din partea ARLUS. Ca bibliotecară a fost numită Nadejda Arsene. Fondul de carte a crescut în mod continuu, astfel că în anul 1959 biblioteca poseda 3.500 volume, în 1964 deţinea 6850 de cărţi, în 1970 un număr de 9.000, iar în anul 1990, 20.000 de volume cu 850 de cititori. Din anul 1989, odată cu declararea ca oraş a Bolintinului din Vale, biblioteca a căpătat statutul de orăşenească. (Bolintinul, bolintinenii, Bolintineanu, coord. C. Carbarău, Bucureşti, Editura Dominor, 2004). Din anul 2021, Biblioteca funcţionează în cadrul Compartimentului Cultură, subordonat Consiliului Local al oraşului Bolintin Vale. Bibliotecari din 1948 şi până în prezent au fost: Nadejda Arsene, Neagu Titus, Ioana Şandru, Tudora Andreescu, Nicoleta Tudor, Steluţa Nae.

2. Colecțiile Bibliotecii:

Nr. crt.
1. Total documente 12049
2. Total documente colecții curente în format tipărit
 

din care:

carte românească                                             X
carte străină                                                     X
periodice românești                                         X
periodice străine
3. Total documente audio-video (CD, CD-ROM, vinil etc.)
4. Total documente colecții speciale (ex. carte veche, periodice vechi, manuscrise, partituri, hărți etc.)
5. Total documente electronice: