Biblioteca comunală Mihai Bravu

 1. Informații despre Bibliotecă

Nr. crt.
1. Denumirea oficială a bibliotecii

 

Biblioteca Comunala Mihai Bravu
2.   Date de contact
3. Nume director/ manager:

 

4. Nume persoană de contact (pentru CASIDRo): Jipa Livia
5. Adresa bibliotecii:

 

Str. Principala ,nr.72
6. Telefon, fax:

 

0729438335
7. E-mail: bcmihaibravu@vahoo.com
8. Website:

 

9. Facebook/ blog:

 

10 Programul de funcționare al bibliotecii: 8:00 – 16:00 luni-vineri

 

          

Biblioteca oferă servicii tradiționale + acces gratuit la internet pentru cititori (4 calculatoare).

Anul înființării 1951.

2. Colecțiile Bibliotecii:

Nr. crt.
1. Total documente

8.702 vol.

2. Total documente colecții curente in format tipărit
din care: carte românească
carte străină
periodice românești
periodice străine
3. Total documente audio-video (CD, CD-ROM, vinil etc.)
4. Total documente colecții speciale (ex. carte veche, periodice vechi, manuscrise, partituri, hărți etc.)

5. Total documente electronice:

–          offline (CD-ROM; DVD-ROM)

–          online

–          digitizate