Biblioteca Comunală Gostinu

1. Informații despre Bibliotecă

Nr. crt.
1. Denumirea oficială a bibliotecii

 

Biblioteca Comunală ”Vasile Rusescu”
2.   Date de contact
3. Nume director/ manager:

 

4. Nume persoană de contact (pentru CASIDRo): Enache Maria
5. Adresa bibliotecii:

 

Comuna Gostinu
6. Telefon, fax:

 

0760054151
7. E-mail:
8. Website:

 

9. Facebook/ blog:

 

10 Programul de funcționare al bibliotecii: 8:00 – 12:00, 15:00 – 19:00

 

       

       

       

Biblioteca oferă servicii tradiționale.

Anul înființării: 1965

2. Colecțiile Bibliotecii:

Nr. crt.
1. Total documente 8.631 vol.
2. Total documente colecții curente in format tipărit
din care: carte românească
carte străină
periodice românești
periodice străine
3. Total documente audio-video (CD, CD-ROM, vinil etc.)
4. Total documente colecții speciale (ex. carte veche, periodice vechi, manuscrise, partituri, hărți etc.)
5. Total documente electronice:

–          offline (CD-ROM; DVD-ROM)

–          online

–          digitizate