Biblioteca comunală Florești-Stoenești

1. Informații despre Bibliotecă

Nr. crt.
1. Denumirea oficială a bibliotecii

 

Biblioteca Comunală Florești-Stoenești
2.   Date de contact
3. Nume director/ manager:

 

4. Nume persoană de contact (pentru CASIDRo): Crăciun Silvia- bibliotecar

 

5. Adresa bibliotecii:

 

sat Florești, str. Mihai Viteazul nr.121,

com. Florești-Stoenești, jud. Giurgiu

6. Telefon, fax:

 

0246258111, 0246256005
7. E-mail: bcflorestistoenesti@yahoo.com
8. Website:

 

https://floresti-stoenesti.ro

 

9. Facebook/ blog:

 

10 Programul de funcționare al bibliotecii: Luni- Vineri: 08:30- 16:30

Sâmbăta – Duminica închis

 

          

Biblioteca oferă servicii tradiționale + acces gratuit la internet pentru cititori (4 calculatoare).

Biblioteca Comunală Florești-Stoenești a fost înființată în anul 1953, primul biliotecar fiind domnul învățător Toma Ion, iar în spațiul actual, respectiv sediul Căminului Cultural Florești funcționează din 1990.

2. Colecțiile Bibliotecii:

Nr. crt.
1. Total documente 9.970 vol.
2. Total documente colecții curente in format tipărit 9.970 vol.
din care: carte românească  

 

 

 

11 CD-uri educaționale

carte străină
periodice românești     –
periodice străine          –
3. Total documente audio-video (CD, CD-ROM, vinil etc.)
4. Total documente colecții speciale (ex. carte veche, periodice vechi, manuscrise, partituri, hărți etc.)

5. Total documente electronice:

–          offline (CD-ROM; DVD-ROM)

–          online

–          digitizate