Biblioteca comunală Daia

1. Informații despre Bibliotecă

Nr. crt.
1. Denumirea oficială a bibliotecii

 

Biblioteca comunală ”Mihai Ion” Daia
2.   Date de contact
3. Nume director/ manager:

 

4. Nume persoană de contact (pentru CASIDRo): Florescu Marian
5. Adresa bibliotecii:

 

Comuna Daia, Județul Giurgiu
6. Telefon, fax:

 

0786223383
7. E-mail:
8. Website:

 

9. Facebook/ blog:

 

10 Programul de funcționare al bibliotecii: Programări prin contact telefonic

 

          

           

           

Biblioteca a fost înființată în anul 1960 și oferă servicii tradiționale.

2. Colecțiile Bibliotecii:

Nr. crt.
1. Total documente 8.132 vol.
2. Total documente colecții curente in format tipărit 8.132 vol.
din care: carte românească
carte străină
periodice românești
periodice străine
3. Total documente audio-video (CD, CD-ROM, vinil etc.)
4. Total documente colecții speciale (ex. carte veche, periodice vechi, manuscrise, partituri, hărți etc.)
5. Total documente electronice:

–          offline (CD-ROM; DVD-ROM)

–          online

–          digitizate